Klachten regelement

LME Begeleiding heeft zorg voor een zorgvuldige klachtenafhandeling en hecht veel waarde aan een goed contact met klanten. Tevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel! We vernemen daarom, om welke reden dan ook graag de reden van ontevredenheid.

Werkwijze afhandeling klacht

LME Begeleiding onderscheid verschillende werkwijze met omgaan met de klacht


Eenvoudige klachten kunnen meteen worden behandeld. Neem hiervoor contact op met je hulpverlener. Mocht dit niet gewenste resultaat hebben neem dan contact op met de bestuurder van LME Begeleiding mevr. LME de Brouwer door een email te sturen naar info@LMEbegeleiding.nl of te bellen met 06-57329773. Samen kunnen we in eerste instantie overleggen wat de inhoud van de klacht is, waardoor die is veroorzaakt en wat de stappen worden om deze op te lossen. Dit gesprek kan telefonisch maar ook op kantoor plaatsvinden.


Mocht bovenstaande niet voldoende zijn kan u een formele klacht indienen bij de klachtencommissie van LME Begeleiding BV. Dit kan u doen middels het contactformulier in te vullen op: www.klachtenportaalzorg.nl.


LME Begeleiding registreert u klacht pas officieel zodra klachtencommissie klachtenportaal zorg is ingeschakeld. LME begeleiding bewaart alle documenten m.b.t. tot de klacht in een klachtendossier, deze staat apart van het zorgdossier. Het klachtendossier wordt na een termijn van twee jaar vernietigd. Informatie uit het klachtendossier wordt zonder uitdrukkelijke toestemming van de klager met niemand gedeeld


Tot slot LME Begeleiding ziet het als haar verantwoordelijke taak om serieus en met inspanning tot verbeteren van haar zorgprestaties te komen. We zijn een lerende organisatie die graag problemen tot een oplossing brengt en dit samen wil doen.

bloembakken

Contact

06-57329773

bereikbaar tussen 9u en 17u

Torenstraat 41,5151JK Drunen