Wat doen wij?

Gespecialiseerde begeleiding aan huis

LME biedt ambulante begeleiding bij complexe GGZ problematiek voor jongvolwassenen, volwassenen en ouderen en betrokkenen om hen te begeleiden naar een tevreden leef- woonsituatie. LME heeft een actieve, individuele benadering met warmte en humor. Wij coachen en werken samen met de cliënt in het vinden van praktische oplossingen die nu werken maar ook toepasbaar zijn voor de toekomst.

LME komt aan huis – is eerlijk, creatief en betrokken – werkt met vaste begeleiders – richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid en blijft dit zo nodig ondersteunen – Samen werken we naar perspectief!

Persoonlijke ontwikkeling

Tijdens de afspraken werken we naar inzicht in- en acceptatie van de hulpvraag, de beperking en creëren we mogelijkheden om competenties te ontwikkelen naar het doel wat de cliënt voor ogen heeft. Het belangrijkste blijft daarin dat de cliënt tevreden kan zijn of worden met het leven dat hij/zij heeft. Dit doen we door middel van inzichtgevende gesprekken met een realistische inval, warmte, uitdaging en humor. 

 

 

Betrokkenen

Begeleiders willen graag samenwerken met familie en andere belangrijke personen in het leven van de cliënt. Het is een onderdeel van het sociale leven en het bied inzicht en mogelijkheden. Familie ontdekt vaak mogelijkheden en begrip voor de beperking. Het belangrijkste uitgangspunt is dat het contact in het teken van plezier kan staan. In het zorgplan  worden afspraken gemaakt over het contact met familie want begeleiders van LME werken alleen met instemming samen.

Wonen

LME streeft een zelfstandige en zelfredzame woonsituatie na waarbij ontspanning de boventoon voert.

De cliënt heeft de regie en samen werken we naar oplossingen. We gaan daarbij altijd uit van wat jij nodig hebt. Dit kan zijn het aanbrengen van structuur, samen werken of specifieke coaching op onderdelen als koken, schoonmaken of inzichtgevende gesprekken.

 

Werken

LME zoekt met de cliënt naar het vinden of behouden van werk, hobby of een andere vorm van dagbesteding en zorgt hierin voor een goede communicatie met de betrokken instanties of personen. We kunnen samen met de cliënt een inschatting maken waar de ondersteuningsbehoefte, inzetbaarheid en draagkracht ligt. Waarbij we door goede communicatie en eventueel aanpassingen het plezier kunnen vergroten en verzuim of uitval kunnen voorkomen.

 

Bereikbaarheid

LME is doordeweeks bereikbaar van 9:00 tot 17:00 en we komen bij directe problemen op locatie. De ervaring is dat een luisterend oor en ondersteuning tijdens een telefoongesprek al veel stress kan verminderen. In de weekenden is er geen bereikbaarheidsdienst. Bij nood zal er dan gebruikt gemaakt moeten worden van vb. de huisartsenpost of GGZ crisisdienst.