Verloop traject?

Om begeleiding van LME te starten is een indicatie/ WMO beschikking nodig voor individuele begeleiding. Deze wordt afgeven door de gemeente.

Er is nog geen indicatie of WMO Beschikking

Dan is de eerste stap dat er een beschikking aangevraagd wordt.

  •  Er wordt contact opgenomen met de gemeente en een keukentafel gesprek wordt aangevraagd. In dit gesprek wordt de reden van de aanvraag voor individuele begeleiding beoordeeld door een gemeente werker. Aan de hand van dit gesprek wordt, wanneer passend, een WMO beschikking voor individuele begeleiding afgegeven. Hierin staat omschreven hoeveel uur per week begeleiding toegewezen wordt en voor welke periode.

    Er is een WMO Beschikking

  • Er is een WMO beschikking voor individuele begeleiding afgegeven. Als LME jou aanspreekt dan is het mogelijk om vrijblijvend contact op te nemen voor informatie. Vaak kunnen de eerste vragen al  telefonisch of per mail beantwoord worden. Daarna volgt een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden de verwachtingen van de begeleiding uitgesproken door jou en evt. je familie of naastbetrokkenen. Wat wil je bereiken? Waarom heb je begeleiding aangevraagd? Wat heeft de aandacht nodig? Als er tijdens dit gesprek een klik is, bespreken we verder hoe het aantal uur per week verdeeld kunnen worden en de tijdstippen waarop de begeleider aan huis komt. De begeleiding wordt in principe geboden op een door jou gewenst tijdstip tussen 8.00 uur en 17:00 uur.
  • Na het Kennismakingsgesprek besluit je om begeleiding af te nemen bij LME Begeleiding. Er wordt een eerste afspraak gepland. Op de eerste afspraak wordt een zorgovereenkomst getekend. In de zorgovereenkomst worden onderlinge afspraken vastgelegd. Onderwerpen die aan bod komen zijn:  hoe intensief het contact met je naaste familie mag zijn, met wie contact opgenomen mag worden bij noodgevallen en wat je mogelijkheden zijn bij ontevredenheid.
  • De eerste periode staat in het teken van kennismaken. Er wordt gewerkt aan de wensen en behoeften die de hoogste prioriteit hebben.
  • Tijdens de kennismakingsperiode wordt een ondersteuningsplan geschreven. Hierin komt te staan waar je begeleiding bij krijgt op de leefgebieden wonen, daginvulling/werk, sociale relaties, financiën en gezondheid. Op deze leefgebieden worden doelen omgeschreven en hoe die bereikt gaan worden.  Het ondersteuningsplan is meestal aan verandering onderhevig maar het eindresultaat blijft dat je er gelukkiger van wordt. Als het ondersteuningsplan klaar is wordt het ondertekend.

Het ondersteuningsplan is de leidraad gedurende de begeleiding. Dit zorgt ervoor  dat er focus blijft op het oplossen of voorkomen van problemen, zodat het je eigen regie en zelfredzaamheid versterkt.

  • Halfjaarlijks wordt het ondersteuningsplan geëvalueerd en waar nodig aangevuld of aangepast. Tijdens de evaluatie bespreken we in hoeverre de doelen zijn behaald en beoordelen we of er nieuwe doelen zijn. Hierdoor kunnen we zien of de begeleiding op dezelfde wijze blijft doorgaan of dat er een aanpassing gemaakt wordt.  Dit houdt de begeleiding resultaatgericht en zo weten we samen waar we naar toe aan het werken zijn.

LME Begeleiding is altijd bereid om vragen te beantwoorden en advies te geven.
Op verzoek bieden we ook ondersteuning bij het aanvragen van een indicatie/WMO beschikking

verloop traject