individuele begeleiding

in diverse brabantse gemeente

LME biedt ambulante begeleiding voor jongvolwassenen, volwassenen en ouderen en betrokkenen om met succes en plezier te werken naar een zo zelfstandig mogelijk tevreden leef- en woonsituatie waarbij duurzame oplossingen centraal staan. LME heeft een actieve, individuele benadering met warmte en humor!

op 4 terreinen

Persoonlijk

Tijdens afspraken werken we naar inzicht in- en acceptatie van de hulpvraag, de beperking en creëren we mogelijkheden om competenties te ontwikkelen naar het doel wat de cliënt voor ogen heeft. Het belangrijkste blijft daarin dat de cliënt tevreden kan zijn of worden met het leven dat hij/zij heeft.

wonen

De cliënt heeft de regie en LME streeft met de cliënt naar een zelfstandige en zelfredzame woonsituatie waarbij ontspanning de boventoon voert. Dit kan zijn met het aanbrengen van structuur, praktisch samen werken op onderdelen als koken, administratie, inregelen ondersteuning, schoonmaken of specifieke coaching.

Werken

LME zoekt met de cliënt naar het vinden of behouden van werk, hobby of een andere vorm van dagbesteding en zorgt hierin voor een goede communicatie met de betrokken instanties of personen. We kunnen samen met de cliënt een inschatting maken waar de ondersteuningsbehoefte, inzetbaarheid en draagkracht ligt. Waarbij we door goede communicatie, eventuele aanpassingen het plezier kunnen vergroten en verzuim of uitval kunnen voorkomen.

Betrokkenen

We werken graag samen met personen die voor de cliënt belangrijk zijn. Zij zijn ook vaak onderdeel van het sociale leven. Betrokkene ontdekken vaak mogelijkheden en begrip voor de beperking. Het belangrijkste uitgangspunt is dat het contact in het teken van plezier kan komen te staan en er toestemming voor de samenwerking is.

Wie zijn wij?

Begeleiders met Passie

Bij LME begeleiding werken gepassioneerde, professionele medewerkers die allen werken aan realistische ondersteuning met als doel jouw geluk en succes te vergroten. Het zijn hulpverleners met een geschiedenis in de GGZ. Specialisaties zitten hem dan ook op psycho-sociale en complexe GGZ problematiek als autisme, schizofrenie, borderline, angst- en paniekstoornis en ook  in combinatie met dubbel diagnostiek als verslaving. We dragen zorg voor continuïteit met een duidelijk, helder plan voor ogen om jouw doel te bereiken.

Als je werk je hobby is

De collega's

Lincy de Brouwer

Eigenaar & Ambulant begeleider

Marco Storchart

Coach & Ambulant Begeleider

Thea Pulles

Ambulant begeleider

Frank Maas

Ambulant Begeleider

Annette Ruhaak

Ambulant Begeleider

Waar werken wij?

Geacrrediteerde zorgaanbieder in Brabant

LME Begeleiding is actief en aanbesteed in de gemeente Heusden, ‘s-Hertogenbosch en omstreken, Waalwijk en Loon op Zand. Heb je twijfels of wij werkzaam zijn bij jouw gemeente? Bel of stuur ons even een mailtje. Het is ook altijd mogelijk om op ons kantoor in Drunen af te spreken.

HKZ gecertificeerd

LME Begeleiding wordt jaarlijks getoetst of zij continu werkt aan verbetering van de zorg en de hoogste kwaliteit daarin nastreeft. Het geeft aan dat wij betrouwbaar en transparant werken als organisatie getoetst door een onafhankelijke instantie. HKZ  staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorg en is een keurmerk voor zorgorganisaties waarmee je kan aantonen dat de organisatie kwalitatief goede levert.

Bereikbaarheid

Wij zijn doordeweeks bereikbaar van 9:00 tot 17:00 en komen bij directe problemen ook op locatie. De ervaring is dat een luisterend oor en ondersteuning tijdens een telefoongesprek al veel stress kan verminderen. In de weekenden is er geen bereikbaarheiddienst. Er zal dan gebruik gemaakt moeten worden van de huisartsenpost of GGZ crisisdienst

Aanmelden

Voor individuele Begeleiding

LME Begeleiding is altijd bereid om vragen te beantwoorden en advies te geven. Op verzoek bieden we ook ondersteuning bij het aanvragen van een indicatie/WMO beschikking. Om begeleiding van LME te starten is een indicatie/ WMO beschikking nodig voor individuele begeleiding. Deze wordt afgeven door de gemeente.

Aanmelden

Er is een WMO beschikking voor individuele begeleiding afgegeven. Als LME jou aanspreekt dan is het mogelijk om vrijblijvend contact op te nemen voor informatie. Vaak kunnen de eerste vragen al telefonisch of per mail beantwoord worden. Daarna volgt een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden de verwachtingen van de begeleiding uitgesproken door jou en evt. je familie of naastbetrokkenen. Wat wil je bereiken? Waarom heb je begeleiding aangevraagd? Wat heeft de aandacht nodig? Als er tijdens dit gesprek een klik is, bespreken we verder hoe het aantal uur per week verdeeld kunnen worden en de tijdstippen waarop de begeleider aan huis komt. De begeleiding wordt in principe geboden op een door jou gewenst tijdstip tussen 8:30 uur en 17:00 uur.

Na het Kennismakingsgesprek besluit je om begeleiding af te nemen bij LME Begeleiding. Er wordt een eerste afspraak gepland. Op de eerste afspraak wordt een zorgovereenkomst getekend. In de zorgovereenkomst worden onderlinge afspraken vastgelegd. Onderwerpen die aan bod komen zijn: hoe intensief het contact met je naaste familie mag zijn, met wie contact opgenomen mag worden bij noodgevallen en wat je mogelijkheden zijn bij ontevredenheid.

De eerste periode staat in het teken van kennismaken. Er wordt gewerkt aan de wensen en behoeften die de hoogste prioriteit hebben.Tijdens de kennismakingsperiode wordt een ondersteuningsplan geschreven. Hierin komt te staan waar je begeleiding bij krijgt op de leefgebieden wonen, daginvulling/werk, sociale relaties, financiën en gezondheid. Op deze leefgebieden worden doelen omgeschreven en hoe die bereikt gaan worden. Het ondersteuningsplan is meestal aan verandering onderhevig maar het eindresultaat blijft dat je er gelukkiger van wordt. Als het ondersteuningsplan klaar is wordt het ondertekend.

Het ondersteuningsplan is de leidraad gedurende de begeleiding. Dit zorgt ervoor dat er focus blijft op het oplossen of voorkomen van problemen, zodat het je eigen regie en zelfredzaamheid versterkt. Jaarlijks wordt het ondersteuningsplan geëvalueerd en waar nodig aangevuld of aangepast. Tijdens de evaluatie bespreken we in hoeverre de doelen zijn behaald en beoordelen we of er nieuwe doelen zijn. Hierdoor kunnen we zien of de begeleiding op dezelfde wijze blijft doorgaan of dat er een aanpassing gemaakt wordt. Dit houdt de begeleiding resultaatgericht en zo weten we samen waar we naar toe aan het werken zijn.

Dan is de eerste stap dat er een beschikking aangevraagd wordt. Er wordt contact opgenomen met de gemeente en een keukentafel gesprek wordt aangevraagd. In dit gesprek wordt de reden van de aanvraag voor individuele begeleiding beoordeeld door een gemeente werker. Aan de hand van dit gesprek wordt, wanneer passend, een WMO beschikking voor individuele begeleiding afgegeven. Hierin staat omschreven hoeveel uur per week begeleiding toegewezen wordt en voor welke periode.

informatie

Missie

Wij willen alle mensen die tijdelijk dan wel langdurig professionele ondersteuning nodig hebben met plezier een toegankelijk en professioneel zorgaanbod aanbieden in diverse gemeentes voor de wet WMO.

Visie

Onze visie is om diverse vormen van psychosociale zorg aan te bieden waardoor we altijd kunnen voorzien van passende ondersteuning en de cliënt weer blij kan worden met het leven

Hoe het begon?

In 2014 is LME gestart met de uitvoering van de WMO doordat de overheid besloot dat begeleiding aan huis geregeld moest worden door de gemeente. Er moest meer zicht komen op de leefsituatie van mensen en persoonlijker gewerkt gaan worden. Persoonlijker betekent voor LME kleiner. Elkaar kennen en gezien hebben. Op zijn minst elkaar eens de hand hebben geschud. Het begon destijds met een idee om kleinschalig, persoonlijk ambulante begeleiding aan te bieden en breidt zich nu langzaam uit naar een kleinschalig zorgaanbod van verschillende diensten op kleinschalig basis. LME streeft voor cliënten naar zoveel mogelijk geluk en zelfstandigheid! En is opzoek naar kennis en kwaliteit voor de medewerkers. Voor gemeentes: betaalbare zorg die resultaten geeft en voor partners: elkaar aanvullen en helpen. LME is veelal op ontdekkingsreis en dat is genieten!

Contact

06-57329773

bereikbaar tussen 9u en 17u

Torenstraat 41,5151JK Drunen